Η πολιτισμική γενοκτονία των κατεχομένων

DOC.20150812_.1263077_.lapathos_

Το επίπεδο πολιτισμού ενός λαού κρίνεται με γνώμονα τη συμπεριφορά και τον σεβασμό που επιδεικνύει απέναντι στον πολιτισμό και τους νεκρούς ενός άλλου λαού, έστω και αν αυτός αποτελεί εν δυνάμει εχθρό του. Στην περίπτωση της Κύπρου, η συμπεριφορά των Τούρκων εισβολέων, όσον αφορά τη διαχείριση της πολιτισμικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα εδάφη, αποδεικνύει ξεκάθαρα, ακόμα και για τον πιο δύσπιστο, το αληθινό πρόσωπο του Αττίλα.

Continue reading “Η πολιτισμική γενοκτονία των κατεχομένων”